Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
в сила от 01.08.2017

УСЛОВИЯ НА ЗАПИСВАНЕ

 • За да се запишете в курс или в индивидуално обучение е необходимо да попълните формуляра за регистрация – на място в школата или в сайта ни, с което същевременно потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.
 • Не се позволява прехвърляне на сума от курс към индивидуално обучение и обратно.
 • При заплащане по банков път в основанието за плащане следва да се посочат имената на обучаемия, вида обучение, а за курсовете – и нивото.
 • Издаването на фактура от страна на Панелиника за заплатено обучение става най-късно в рамките на 1 (един) календарен месец след извършено плащане. При заплащане по предварително издадена фактура от Панелиника, фактурата бива издадена в рамките на 1 (една) работна седмица от заявката, а плащането следва да бъде извършено преди крайния срок за записвания в курс.
 • За да Ви бъде издаден сертификат след приключване на курса (или за завършено ниво при индивидуалните обучаеми), резултатът от финалния тест трябва да е минимум 60%. Сертификатът се издава безплатно след Ваша предварителна заявка по имейл до 1 (един) месец след провеждането на теста и се пази в школата до 6 месеца след приключване на нивото. Получаването става на място в школата след предварително уговорена среща. В случай, че желаете да Ви бъде изпратен по куриер, доставката е за Ваша сметка.
 • Панелиника запазва правото си да промени преподавателя в даден курс или при индивидуално обучение по уважителни причини.

КУРСОВЕ

 • Заявката за включване в курс става само в периода на записване (при обявени цени, график и краен срок за записване на сайта) – по имейл или на телефоните на школата. Тя не е равнозначна на запазване на място в курса. Това правило важи както за начало на обучение в Панелиника, така и за продължаване в следващо ниво.
 • За запазване на място в курса е необходимо заплащане на учебната такса или на първата вноска от нея, в рамките на обявения краен срок за записвания. Заплащането се извършва по банков път или в брой в офисa на Панелиника, след предварителна уговорка. При заплащания по банков път трябва да се предвиди 1 (един) работен ден повече за обработка на превода. Втората вноска се заплаща до 1 (един) календарен месец след стартовата дата на курса.
 • В курсовете Стандарт можете да използвате отстъпките Бързак 10% за ранно записване, Нагоре 5% за продължаване в следващо ниво Стандарт, Комбина 5% за доведен приятел (получават я и двамата). Използва се само една от отстъпките. Отстъпка Бързак 10% се получава само при заплащане до крайния срок за отстъпката, посочен в сайта ни.
 • В цените на курсовете не са включени учебните помагала, те се заплащат заедно с учебната такса и се получават на първото занятие.
 • При записване директно в нивата след А1 (А2-С2) е задължителен входящият тест за определяне на нивото. Тестът е безплатен и се провежда онлайн или в офиса на Панелиника – след предварително уговоряне на ден и час. Тестът трябва да бъде проведен преди крайния срок за записвания.
 • Минимумът обучаеми за сформиране на група в редовните сесии е 4 души, а максималният брой – 12. Когато броят на желаещите е 3, по изключение може да се сформира група, но с намален с 12 учебни часа хорариум.
 • В случай, че не се съберe минималният брой желаещи за определен курс, стартът му се отлага с 1 (една) седмица. При повторно несформиране заплатените учебни такси се възстановяват в рамките на 15 календарни дни.
 • Платени учебни такси за курс могат да се възстановяват на 90% при отказ най-късно до 3 работни дни преди старта на курса, в рамките на 15 календарни дни. След този срок учебни такси не се възстановяват, не се пренасочват към други сесии и не се прехвърлят към индивидуално обучение.
 • В рамките на обучението Ви в курс СТАНДАРТ, имате право на 10 учебни часа допълнителни индивидуални консултации по гръцки, на преференциална цена от 15 лв./учебен час, с цел да затвърдите или наваксате пропуснат учебен материал. Консултациите могат да бъдат или с основния ви преподавател или с някого от останалите преподаватели, и изискват предварително уговаряне на час. След тези 10 учебни часа, можете да получите консултация на редовната цена от 17,50 лв./учебен час.
 • В случай на промяна в графика Ви по време на курса, имате право на един трансфер в друга група за същото ниво, стига да има такава. Трансферът може да се извърши най-късно до третото занятие от курса. Ако новата Ви група е започнала малко по-рано или е по-напред в материала, по преценка на преподавателите може да се наложи да проведете няколко допълнителни индивидуални консултации, на редовната цена от 17,50 лв./учебен час.
 • Можете да се включите във вече стартирал курс най-късно до третото занятие от курса, като се заплаща пълната учебна такса.
 • Финалният тест е задължителен за издаване на сертификат. Ако пропуснете теста, можете да го направите след предварителна уговорка безплатно в рамките на 3 месеца след финала на курса или след това срещу сумата от 30 лв.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Хорариумът при индивидуално обучение за конкретно ниво не е фиксиран и зависи от личните Ви изисквания и напредък.
 • Минималният брой индивидуални занятия за 1 (един) месец е 4.
 • При индивидуално обучение задължителната минимална предплата е за 4 занятия по 2 или 3 учебни часа, със срок на ползване в рамките на 1 (един) месец след датата на плащането. След този срок предплатата губи давността си. Можете да използвате и единичен урок без предплата срещу по-висока цена – вижте таблицата.
 • След старта на индивидуалното обучение предплатени суми не се възстановяват, не се пренасочват към друг период и не се прехвърлят към предстоящи курсове.
 • При отмяна на занятие трябва да бъдем информирани в рамките на предишния работен ден, в противен случай занятието се смята за изучено и се приспада от предплатата Ви.
 • Закъснения по вина на ученика не се компенсират с удължаване на занятието.
 • Ненавременно отменени уроци и закъснения по вина на екипа на Панелиника се компенсират в удобно за ученика и преподавателя време.
 • В случай на системни отменяния и неявяване на занятия от страна на ученика, Панелиника си запазва правото да преустанови индивидуалното му обучение.
 • При закупуване на пакет часове с отстъпка можете да коригирате графика си, но така че да спазите времевата рамка на пакета – за 1-месечните пакети и пакет 10 – 30 дни, за пакет 20 – 60 дни, за пакет 30 – 90 дни. След изтичане на посочените срокове предплатата губи давността си.
 • При предплатено индивидуално обучение, в случай на отсъствие на основния преподавател, Панелиника осигурява на обучаемия заместник, с цел спазване на времевата рамка на предплатата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Всички курсисти и индивидуални обучаеми могат да се възползват безплатно от следните допълнителни услуги: Библиотеката на Панелиника, Часове по Език и Култура, Часове по Говорене, Работилници. Заповядайте и във FB групата ни и в youtube канала на школата.
 • Срокът за заемане на всяка книга от Библиотеката на Панелиника е 2 седмици, след които можете да презапишете книгата за още 2 седмици. Можете да заемате максимално 2 книги едновременно.
 • По време на занятията си, можете да използвате безплатно wireless мрежата на Панелиника. Името и паролата на мрежата ще откриете в приемната на школата.

Вашият коментар