Όροι εγγραφής

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
εν ισχύ από την 01.08.2017

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Προκειμένου να κάνετε εγγραφή σε τμήμα ή ατομική διδασκαλία χρειάζεται να συμπληρώσετε την αίτηση εγγραφής – επί τόπου στο φροντιστήριο ή μέσω διαδυκτίου, με το οποίο ταυτόχρονα επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και δέχεστε τους παρόντες όρους.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ποσού από τμήμα προς ατομική διδασκαλία και το αντίθετο.
 • Στην πληρωμή μέσω τράπεζας στο αίτιο πληρωμής ορίζονται το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, το είδος μάθησης, και όσον αφορά τα τμήματα – το επίπεδο.
 • Η έκδοση τιμολογίου για πληρωμή μαθημάτων γίνεται εκ μέρους του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ το αργότερο 1 (ένα) μήνα μετά την πληρωμή. Σε περίπτωση που χρειάζεστε προτιμολόγιο για να πληρώσετε, η έκδοση τιμολογίου γίνεται το αργότερο 1 (μία) εβδομάδα αφού ζητηθεί, ενώ η πληρωμή πρέπει να γίνει πριν την τελική προθεσμία εγγραφής για το συγκεριμένο τμήμα.
 • Προκειμένου να σας εκδοθεί πιστοποιητικό μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων (ή μετά την ολοκλήρωση επιπέδου στην ατομική διδασκαλία), ο βαθμός του τελικού τεστ πρέπει να είναι το ελάχιστο 60%. Το πιστοποιητικό εκδίδεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως μέσω e-mail ή τηλεφώνου του φροντισηρίου έως και 1 (έναν) μήνα μετά από το τεστ και φυλάσσεται στο φροντιστήριο έως και 6 μήνες μετά από την ολοκλήρωση του επιπέδου. Η παραλαβή γίνεται επί τόπου στο φροντιστήριο, στις ώρες αποδοχής της γραμματείας. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας σταλεί με κούριερ, η μεταφορά είναι για λογαριασμό σας.
 • Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τον καθηγητή σε ορισμένο τμήμα ή σε ατομική διδασκαλία, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Η αίτηση συμμετοχής σε ορισμένο κύκλο μαθημάτων γίνεται μόνο στην περίοδο εγγραφής (όταν στην ιστοσελίδα έχουν ανακοινωθεί οι τιμές, πρόγραμμα και προθεσμία εγγραφής) – μέσω e-mail ή τηλεφώνου του φροντισηρίου. Η αίτηση δε σημαίνει εξασφάλιση θέσης στον κύκλο μαθημάτων. Αυτό ισχύει τόσο για την έναρξη εκμάθησης στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, όσο και για τη συνέχεια σε επόμενο επίπεδο.
 • Για την εξασφάλιση θέσης στον κύκλο μαθημάτων χρειάζεται η πληρωμή των διδάκτρων ή προκαταβολής στα πλαίσια της προθεσμίας εγγραφής. Η πληρωμή γίνεται είτε μέσω τράπεζας είτε μετρητά στο γραφείο μας, στις ώρες αποδοχής της γραμματείας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τράπεζας πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον 1 (μία) εργάσιμη μέρα για την επεξεργασία του εμβάσματος. Η πληρωμή του υπολοίπου γίνεται έως 1 (ένα) μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων.
 • Στα τμήματα Standart μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις Barzak 10% («Ο Βιαστικός» 10%) για πρόωρη εγγραφή, Nagore 5% («Και εις ανώτερα» 5%) για συνέχεια στο επόμενο επίπεδο Standart στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, Kombina 5% («Παρέα» 5%) για φίλο που θα φέρετε εσείς (και οι δύο επωφελούνται από την έκπτωση). Χρησιμοποιείται μόνο μία από τις εκπτώσεις. Η έκπτωση Barzak 10% δίνεται μόνο σε περίπτωση πληρωμής εντός προθεσμίας για την έκπτωση, η οποία προθεσμία αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 • Στις τιμές των τμημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των διδακτικών εγχειριδίων, αυτά πληρώνονται μαζί με τα δίδακτρα και παραλαμβάνονται από τους μαθητές στο πρώτο μάθημα.
 • Σε περίπτωση εγγραφής στα επίπεδα μετά το Α1(Α2-C2) είναι υποχρεωτικό το τεστ ορισμού του επιπέδου, όταν το προηγούμενο επίπεδο έχει καλυφθεί εκτός του φροντιστηρίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ. Το τεστ είναι δωρεάν και διεξάγεται εξ αποστάσεως (online) ή στο γραφείο του φροντιστηρίου – κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα. Το τεστ πρέπει να διεξαχθεί πριν την προθεσμία εγγραφής.
 • Ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών για τους κανονικούς κύκλους μαθημάτων είναι 4, ενώ ο μέγιστος – 12. Όταν ο αριθμός είναι 3, κατ` εξαίρεση μπορεί να σχηματιστεί γκρουπ, αλλά με μειωμένο ωράριο – με 12 ώρες.
 • Σε περίπτωση που δε μαζευτεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών για ορισμένο κύκλο μαθημάτων, η έναρξη αναβάλλεται με 1 (μία) εβδομάδα. Σε περίπτωση που τελικά δε σχηματιστεί το γκρουπ, ενώ έχετε πληρώσει τα δίδακτρα, σας επιστρέφουμε το ποσό εντός 15 ημερολογιακών ημερών.
 • Πληρωμένα δίδακτρα για ορισμένο κύκλο μαθημάτων ανακτώνται 90% σε περίπτωση άρνησης το πολύ 3 εργάσιμες ημέρες πριν την έναρξη του κύκλου μαθημάτων. Η ανάκτηση του ποσού γίνεται εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Μετά από την προθεσμία αυτή δεν ανακτώνται δίδακτρα, δε μεταβιβάζονται σε άλλους κύκλους μαθημάτων ή σε ατομική διδασκαλία.
 • Στα πλαίσια της μάθησής σας στο κύκλο μαθημάτων STANDART, δικαιούστε 10 διδακτικές ώρες επιπλέον ατομικές διαβουλεύσεις ελληνικών σε προνομιακή τιμή 15 λέβα/διδακτική ώρα, με σκοπό να εμπεδώσετε ή να καλύψετε ύλη που έχετε χάσει. Οι διαβουλεύσεις γίνονται είτε με τον καθηγητή σας είτε με κάποιον από τους υπόλοιπους καθηγητές, και απαιτείται εκ των προτέρων συμφωνία για μέρα και ώρα. Μετά από αυτές τις δέκα ώρες, μπορείτε να έχετε διαβούλευση στην κανονική τιμή των 17,50 λέβα/διδακτική ώρα.
 • Σε περίπτωση αλλαγής του προγράμματός σας κατά τη διάρκεια του κύκλου μαθημάτων, δικαιούστε μία μεταβίβαση σε άλλο γκρούπ του ίδιου επιπέδου, αρκεί να υπάρχει. Η μεταβίβαση μπορεί να γίνει το αργότερο μέχρι το τρίτο μάθημα του κύκλου. Εάν το καινούργιο σας γκρουπ έχει ξεκινήσει λίγο νωρίτερα ή είναι πιο μπροστά με τη διδακτική ύλη, εάν κρίνει ο καθηγητής μπορεί να χρειαστούν μερικές ατομικές διαβουλεύσεις ελληνικών στην κανονική τιμή των 17,50 λέβα/ διδακτική ώρα.
 • Μπορείτε να λάβετε μέρος σε κύκλο μαθημάτων που έχει ήδη αρχίσει, το αργότερο έως το τρίτο μάθημα του κύκλου. Тα διδάκτρα πληρώνονται κανονικά.
 • Το τελικό τεστ είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού. Εάν παραλείψετε το τεστ, μπορείτε να το κάνετε κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα – δωρεάν εντός 3 (τριών) μηνών μετά το τέλος του κύκλου μαθημάτων ή αργότερα με πληρωμή του ποσού 30 λβ.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Το ωράριο στην ατομική διδασκαλία για ορισμένο επίπεδο δεν αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό ωρών και εξαρτάται από τις προσωπικές σας απαιτήσεις και από την πρόοδό σας.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων εντός 1 (ένα) μήνα είναι 4.
 • Στην ατομική διδασκαλία η ελάχιστη προαπαιτούμενη προκαταβολή καλύπτει 4 μαθήματα διάρκειας 2 ή 3 διδακτικών ωρών, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν εντός 1 (ένα) μήνα μετά την πληρωμή. Μπορείτε να κάνετε και χωριστό μάθημα χωρίς προκαταβολή με υψηλότερη τιμή – δείτε τον πίνακα.
 • Αφού ξεκινήσει η ατομική διδασκαλία το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζονται σε άλλη περίοδο ή σε μελλοντικά τμήματα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος, θα πρέπει το φροντιστήριο να ενημερωθεί εντός της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, αντιθέτως θεωρείται ότι το μάθημα καλύφθηκε και το ποσό προκαταβολής σας χρεώνεται κανονικά.
 • Καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο μαθητής δεν αναπληρώνονται με παράταση της διάρκειας του μαθήματος.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μαθημάτων ή καθυστερήσεων, για τις οποίες ευθύνονται οι καθηγητές του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, αυτά τα μαθήματα ή καθυστερήσεις αναπληρώνονται κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα, έτσι ώστε να βολεύουν και τον μαθητή και τον καθηγητή.
 • Σε περίπτωση συνεχών ακυρώσεων ή απουσιών του μαθητή, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει την ατομική διδασκαλία.
 • Στα πακέτα προσφοράς έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε το πρόγραμμα των μαθημάτων σας, τηρώντας όμως τις χρονικές προθεσμίες χρήσης του πακέτου: για τα πακέτα 1 (ενός) μήνα ή 10 (δέκα) ωρών – 30 ημέρες, για το πακέτο 20 ωρών – 60 ημέρες, για το πακέτο 30 ωρών – 90 ημέρες. Μετά τη λήξη αυτών των προθεσμιών, η προκαταβολή πλέον δεν ισχύει.
 • Στα πακέτα προσφοράς, σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή σας, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ εξασφαλίζει αντικαταστάτη, με σκοπό να τηρήσετε το χρονικό πλαίσιο της προκαταβολής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Όλοι οι μαθητές σε τμήματα ή σε ατομική μορφή διδασκαλίας μπορούν να επωφεληθούν από τις εξής δωρεάν υπηρεσίες: Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, Μαθήματα Γλώσσας και Πολιτισμού, Μαθήματα Ομιλίας, Εργαστήρια. Ελάτε και στην FB ομάδα μας, καθώς και στο κανάλι μας στο youtube.
 • Η διάρκεια δανεισμού για τα βιβλία στην Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ είναι 2 εβδομάδες, μετά από τις οποίες μπορείτε να δανειστείτε το βιβλίο για άλλες 2 εβδομάδες. Μπορείτε να δανείζεστε ταυτόχρονα το πολύ 2 (δύο) βιβλία.
 • Κατά την διάρκεια των μαθημάτων σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν και το wi-fi δίκτυο του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ. Την ονομασία του δικτύου και τον κωδικό πρόσβασης θα βρείτε στην γραμματείας του φροντιστηρίου.

Αφήστε μια απάντηση