fbpx

Курсове

Курсове СТАНДАРТ

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
СТАНДАРТ е основният и най-добре разработен курс в Панелиника. Той е комуникативно-ориентиран, с балансирано усвояване на четирите речеви умения (слушане, четене, писане, говорене). Усвоявате граматически и лексикални знания, разпределени в модули, приравнени с нивата в Общата европейска езикова рамка (CEFR). Занятията разнообразяваме с информация за гръцката култура, допълнителни материали, игри и песни. Провеждат се междинен и финален тест, както и безплатен входящ тест за учениците с по-високо от А1 ниво, придобито извън Панелиника.

Модули:

 • Начинаещи: 2 модула – А1 (72 часа) и А2 (80 часа)
 • Средно ниво: 3 модула – В1.1 (72 часа), В1.2 (72 часа) и В2 (80 часа)
 • Напреднали: 2 модула – С1 (100 часа) и С2 (100 часа)

Продължителност:

 • Около 3 месеца

Начални дати:

 • Септемврийска сесия – около 20ти септември
 • Януарска сесия – в началото на януари
 • Априлска сесия – в началото на април

Занятия:

 • Вечерни – 2 пъти седмично, понеделник-сряда или вторник-четвъртък, 18.30-21.00 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Дневни – 2 пъти седмично, понеделник-сряда или вторник-четвъртък, 9.00-11.30 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни – в събота и неделя, 10.00-13.15 (по 4 учебни часа, с включена почивка

Предимства:

 • Продължаемост между нивата – можете лесно да планирате колко нива желаете да покриете в рамките на една учебна година – от 1 до 3, в зависимост от времето и предпочитанията си, както и от сформирането на групите
 • Разнообразно време на провеждане – дневни, вечерни, съботно-неделни курсове
 • За да не изоставате с материала в случай на отсъствие, имате право на 10 учебни часа индивидуални консултация на преференциална цена от 12 лв/учебен час.
 • Сертификат за покрито ниво при резултат на финалния тест поне 60%. Тестовете са комуникативни и се състоят от 5 части: Слушане, Граматика, Четене, Писане, Говорене.
 • Добра базова подготовка, с която лесно можете да продължите със сертификатна подготовка, Бизнес гръцки, Юридически гръцки.

Дали е подходящ за Вас?

 • Ако имате дългосрочни цели в изучаването на гръцки език, навлизате или продължавате обучението си по гръцки език.
 • Ако търсите методичен и ритмичен напредък в езика.
 • Ако желаете да развиете всички речеви умения в еднаква степен.
 • Ако Ви предстои да комуникирате на гръцки, но имате време и желание да напреднете поетапно в езика, без пропуски и с добро затвърждаване на материала.

Курсове ПРАКТИКА

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
ПРАКТИКА е силно комуникативно-ориентиран курс, подходящ за по-бързо навлизане в езика или динамично опресняване на стари знания. Във всеки модул могат да се включат както хора, които за първи път покриват дадения материал, но са подготвени за по-бърз ритъм, така и обучаеми с известна предварителна подготовка. Форматът на курса предполага добър баланс между преподаването и затвърждаването, така че всички в курса да се чувстват добре и да напредват заедно. Акцентът пада върху 2 от речевите умения – Слушане и Говорене. Занятията са по-интензивни от тези на курс Стандарт, така че се провежда само финален тест, както и безплатен входящ тест за учениците с по-високо от А1 ниво, придобито извън Панелиника.

Модули:

 • Практика 1: за напълно начинаещи – ниво А1 (48 часа)
 • Практика 2: за малко по-напреднали – ниво А2 (48 часа)
 • Практика 3: за средно напреднали – ниво В1.1 (48 часа)

Продължителност:

 • 2 месеца за полуинтензивния вариант на курса
 • 1 месец за интензивния вариант на курса

Начални дати:

 • Октомврийска извънредна сесия – средата на октомври (полуинтензивен)
 • Мартенска извънредна сесия – средата на март (полуинтензивен)
 • Юлски летни курсове – целия месец юли (интензивен)
 • Августовски летни курсове – целия месец август (интензивен)

Занятия:

 • Вечерни полуинтензивни – 2 пъти седмично, понеделник-сряда или вторник-четвъртък, 18.30-21.00 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни полуинтензивни – в събота и неделя, 10.00-13.15 (по 4 учебни часа, с включена почивка)
 • Вечерни интензивни – 3 пъти седмично, понеделник, сряда и четвъртък, 18.00-21.15 (по 4 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни интензивни – в събота и неделя, 9.30-14.15 (по 6 учебни часа, с включена почивка)

Предимства:

 • Бързо и динамично навлизане в езика
 • Разширяване на лексикалния запас, надграждане на граматическите познания
 • Преодоляване на езиковата бариера с повече свободни разговори в час
 • Сертификат за покрито ниво при резултат на финалния тест поне 60%. Тестовете са комуникативни и се състоят от 4 части: Слушане, Четене, Писане, Говорене.

Дали е подходящ за Вас?

 • Ако имате предварителни познания и търсите раздвижено опресняване.
 • Ако нямате подготовка, но търсите бърз напредък в езика, за кратко време.
 • Ако за Вас е изключително важна увереността при говорене, но искате да развиете и другите речеви умения.

Курс ДИАЛОГ

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
ДИАЛОГ е най-силно фокусираният върху устната комуникация курс на Панелиника, т.нар. „курс без писане“. Той развива най-вече уменията Говорене и Слушане, и само начално въвежда в уменията Четене и Писане, като целта му е да пресъздаде потопяване в естествената езикова среда. Времето, което се печели, като не се преписват думи от дъската, оползотворяваме в разговори и повторения, така че да затвърдим материала по начина, по който учат децата или емигрантите без езикова подготовка. Учебното помагало е разработено от нас, въз основа на дългогодишни занимания с ученици с такива цели, като тематично и граматически то съответства на ниво А1. Финален тест не се провежда, но истинската проверка и награда за обучаемите е напълно преодоляната езикова бариера.

Модули:

 • Диалог: за напълно начинаещи – ниво А1 (48 часа)

Продължителност:

 • 2 месеца за полуинтензивния вариант на курса
 • 1 месец за интензивния вариант на курса

Начални дати:

 • Октомврийска извънредна сесия – средата на октомври (полуинтензивен)
 • Мартенска извънредна сесия – средата на март (полуинтензивен)
 • Юлски летни курсове – целия месец юли (интензивен)
 • Августовски летни курсове – целия месец август (интензивен)

Занятия:

 • Вечерни полуинтензивни – 2 пъти седмично, понеделник-сряда или вторник-четвъртък, 18.30-21.00 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни полуинтензивни – в събота и неделя, 10.00-13.15 (по 4 учебни часа, с включена почивка)
 • Вечерни интензивни – 3 пъти седмично, понеделник, сряда и четвъртък, 18.00-21.15 (по 4 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни интензивни – в събота и неделя, 9.30-14.15 (по 6 учебни часа, с включена почивка)

Предимства:

 • Тотално потапяне в гръцкия език.
 • Бързо усвояване на лексикален и граматически минимум за ежедневни разговори.
 • Преодоляване на езиковата бариера, „отпушване“ на ухото към гръцкия.
 • Без задълбочаване в трудния гръцки правопис и в умението Писане.

Дали е подходящ за Вас?

 • Ако Ви предстои спешно заминаване в Гърция за почивка или по-дълъг престой.
 • Ако желаете да улесните първоначалния си период на адаптация в Гърция или просто ежедневните си контакти с познати и приятели гърци.
 • Ако сте опитали със самоучители, но сте постигнали само частичен успех.

Курсове ПАНЕЛИНИКА ПЛЮС

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
ПАНЕЛИНИКА ПЛЮС е поддържащ разговорен курс, създаден по идея и препоръка на много наши курсисти. Целта на курса е да автоматизира и затвърди покрития в курс Стандарт материал, но с комуникативни, преговорни, забавни занятия, без повторно преподаване на граматиката. Курсът акцентира върху уменията Говорене и Слушане, използва много ролеви игри, работа по двойки, лексикални игри и др. При възможност курсът се провежда с естествен носител на езика. Финален тест не се провежда, но е необходимо провеждането на безплатен входящ тест за учениците с по-високо от А1 ниво, придобито извън Панелиника.

Модули:

 • Панелиника Плюс А1: след покрит курс Стандарт А1 (24 часа)
 • Панелиника Плюс А2: след покрит курс Стандарт А2 (24 часа)
 • Панелиника Плюс В1: след покрит курс Стандарт В1.2 (24 часа)
 • Панелиника Плюс В2: след покрит курс Стандарт В2 (24 часа)

Продължителност:

 • 2 месеца за полуинтензивния вариант на курса
 • 1 месец за интензивния вариант на курса

Начални дати:

 • Януари-Февруари за септемврийските курсове
 • Април-Май за януарските курсове
 • Юли-Август за априлските курсове

Занятия:

 • Вечерни полуинтензивни – веднъж седмично, 18.30-21.00 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни полуинтензивни – в събота 15.00-17.30 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Вечерни интензивни – 2 пъти седмично, понеделник-сряда или вторник-четвъртък, 18.30-21.00 (по 3 учебни часа, с включена почивка)
 • Съботно-неделни интензивни – в събота и неделя, 15.00-17.30 (по 3 учебни часа, с включена почивка)

Предимства:

 • Повишено самочувствие при употреба на вече познат материал.
 • Автоматизация на лексикални и граматически познания.
 • Подобряване на речевите умения Говорене и Слушане.
 • Запълване на пропуски в знанията от предходния курс.

Дали е подходящ за Вас?

 • Ако сте покрили ниво в курс Стандарт, но нямате възможност да продължите веднага със следващото и се опасявате, че ще загубите форма.
 • Ако чувствате, че имате нужда от още работа по умението Говорене.
 • Ако желаете да продължите със следващо ниво курс Стандарт след известно прекъсване, но най-напред искате да си припомните материала дотук.
 • Ако искате да запълните лични пропуски в граматическите или лексикалните си познания.

Курс ПАНЕЛИНИКА ФРЕШ

ОПИСАНИЕ НА КУРСА
ПАНЕЛИНИКА ФРЕШ е индивидуален поддържащ курс, създаден специално за тези от вас, които вече не изучават активно езика в курс или в индивидуален формат, но са постигнали определено ниво, което желаят да поддържат. Курсът е дистанционен и протича в 2 стъпки за 1 месец:

 • Стъпка 1: В първите 3 седмици от месеца Вашият преподавател Ви изпраща общо 3 имейла, които включват по един текст за Четене с разбиране, съобразен с нивото Ви, и упражнения, свързани с текста. Вие изпълнявате задачите си, изпращате обратен имейл и получавате последващи корекции, насоки и препоръки.
 • Стъпка 2: В последната седмица от месеца провеждате урок с преподавателя си – онлайн или на живо (според предпочитанията Ви и възможностите ни), в който обсъждате 3те учебни имейла, темите от текстовете, евентуални трудности, които сте срещнали, и упражнявате умението Говорене.

По желание на ученика, 3те имейла могат да бъдат допълнени с видеа за Слушане с разбиране и със задания към ученика за умението Писане. По този начин реално се работи и по 4те речеви умения, но поотделно.

Продължителност:

 • 1 месец и нагоре

Начални дати и занятия:

 • По ваше желание
 • Според програмата Ви

Предимства:

 • Поддържате нивото си в езика с минимални инвестиции от време и средства, а същевременно получавате индивидуално отношение.
 • Участието на преподавателя създава ритъм и Ви мотивира да изпълните задачите си – на мнозина им е трудно да се самомотивират да поддържат знанията си по чужд език.
 • Можете да изпълните учебните си задачи на спокойствие, например вкъщи, в рамките на една седмица.
 • По Ваше желание можете да усложните задачите си с добавяне на Писане и Слушане, така че да работите и по 4те речеви умения.

Дали е подходящ за Вас?

 • Ако сте постигнали сериозно ниво в гръцкия език, но вече от доста време не можете да се обучавате активно в курс или индивидуално.
 • Ако не успявате да се самомотивирате да поддържате нивото си в езика поради многобройни ангажимненти
 • Ако ви доставя удоволствие да чететете странични текстове и да поддържате лексикалния си запас.