fbpx

Калина Близнашка

Основател на Панелиника, методист и преподавател по гръцки език

Възпитаник на НГДЕК, английска паралелка, профил старогръцки език.
Бакалавър по специалност Новогръцка филология на СУ „Св. Климент Охридски” с педагогическа правоспособност.
Магистър по Методика на чуждоезиковото обучение в СУ „Св. Климент Охридски”.

Участия в езикови програми: Йоанински университет (2001), Егейски университет (2002), Атински университет (2003).
Участия в семинари: „Преподаването на гръцки език като чужд“ в Център за гръцка култура, Атина (2012), „Ключови методи за успешно учене, основано на компетентности“ в Център за творческо обучение (2014), „Инструменти за привлекателно образование“ в Център за творческо обучение (2016).
Сертификат за владеене на гръцки „Πιστοποίηση της ελληνομάθειας” – най-високо ниво Δ (2010).

Богат опит в груповото, индивидуалното и фирменото обучение по гръцки език, в онлайн обучението, в обучението по детски гръцки, както и в обучението по български език на гърци.