fbpx

Блог

курс по детски гръцки

От 07.11.2015 стартира начинаеща група по гръцки език за деца на възраст от 6 до 8 години.

Занятията ще протичат в Централния ни офис всяка събота до началото на февруари, от 10.30-12.00 (по 2 учебни часа). Ще използваме помагалата от поредицата за деца „Астериас“, с постепенно навлизане в писането, натрупване на базова лексика и много игри и песнички.

Децата ще имат Коледна ваканция от занятията си по гръцки на 26.12.2015 и 02.01.2015, за да продължим отпочинали на 09.01.2015.

След завършването на този Модул 1 предвиждаме и Модул 2 – от февруари до май 2016.

Минималният брой деца в групата е 4, а максималният – 8.