fbpx

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ЗАПИСВАНЕ

 • За първоначално записване в курс А1 или в индивидуално обучение е необходимо еднократно да попълните онлайн форма за записване, с което същевременно потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.
 • Панелиника ще използва посочения от Вас имейл за комуникация, както и за създаването на Ваш акаунт за онлайн обучението, така че следва той да бъде актуален. В случай на промяна на имейла или мобилния Ви телефон, Панелиника не носи отговорност за неактуална информация или техническо несъответствие на профила Ви.
 • При продължаване в курс в следващо ниво в Панелиника не е необходимо отново да се попълва формулярът за записване, а само да ни изпратите информативен имейл.
 • При заплащането по банков път в основанието за плащане следва да се посочат имената на обучаемия, видът обучение, а за курсовете – и нивото.
 • Издаването на фактура от страна на Панелиника за заплатено обучение става най-късно в рамките на 1 (един) календарен месец след извършено плащане. При заплащане по предварително издадена фактура от Панелиника, фактурата бива издадена в рамките на 1 (една) работна седмица от заявката, а плащането следва да бъде извършено преди крайния срок за записване в курс или един работен ден преди старта на индивидуалното обучение.
 • Панелиника запазва правото си да промени преподавателя в даден курс или при индивидуално обучение.
 • Панелиника запазва правото си едностранно да откаже обслужване и/или да прекрати обучение в случай на грубо или неуважително отношение от страна на клиента.
 • Записването за обучение в Панелиника се счита за информиран избор от страна на обучаемия на база на публикуваната на сайта на Панелиника подробна информация за услугите, методиката и екипа. След старта на обучението, Панелиника не приема рекламации по горните критерии.
 • Не се позволява прехвърляне на сума от курс към индивидуално обучение и обратно. След старта на обучението заплатената сума не се възстановява и не може да се използва отложено.

ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ

 • Панелиника провежда всички свои курсове и индивидуални занятия онлайн, чрез платформата Ведамо.
 • За да подобрим ефективността на онлайн обучението Ви, предлагаме на всеки нов обучаем еднократно безплатно демо влизане в платформата, след предварителна уговорка с екипа на Панелиника. В рамките на демо влизането можете да получите предварителна представа за платформата и нейните възможности, както и да проверите своята техника и връзка.
 • За обучението си имате нужда от стабилна интернет връзка, микрофон, слушалки и камера. Използването на слушалки и камера е задължително.
 • Платформата Ведамо функционира най-добре на компютър и лаптоп, при ползването на таблет и мобилен телефон някои от фунционалностите й са ограничени.
 • Преди старта на онлайн обучението си, ще получите системен имейл с Вашия акаунт и парола, както и имейл с подробни технически указания. При прекъсване на обучението Ви в Панелиника за повече от две седмици, акаунтът Ви се деактивира. При възстановяване на обучението Ви се създава нов профил по горните условия.
 • Всеки курсист и индивидуален обучаем на Панелиника има достъп до видеозаписи на учебните занятия, на които е присъствал, в рамките на 2 (две) седмици след провеждането им. След изтичането на този период, видеозаписите биват автоматично изтрити от системата. Панелиника не предоставя достъп до записи на уроци и събития, на които не сте присъствали.
 • Достъпът до записите е предназначен за употреба само с обучителна цел на клиенти на Панелиника. Предоставянето му на трети лица е забранено и се счита за нарушение на правата на интелектуална собственост на школата.

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА

 • В цените на курсовете и индивидуалното обучение посочени на сайта на Панелиника не са включени учебните помагала. Те могат да бъдат закупени от Панелиника.
 • Учебните помагала, които се поръчват чрез Панелиника, се заплащат предварително на посочената банкова сметка най-късно до обявения краен срок за записвания за курсовете или до два работни дни преди старта на индивидуалното обучение.
 • Учебните помагала на хартиен носител се изпращат по куриер до предварително посочен от обучаемия адрес или офис на куриерска фирма. Доставката е за сметка на обучаемия. Учебните помагала се поръчват от гръцки издателства и книжарници и са възможни забавяния на доставките.
 • Достъпът до електронните учебни помагала, издавани от Панелиника, се предоставя по имейл след заплащането му и е ограничен във времето до 6 месеца.
 • Условията по достъпа до електронните учебни помагала, които не се издават от Панелиника, се определя от издателя. При нужда Панелиника може да Ви предостави техническа помощ за закупуването им.
 • Панелиника използва ясно определени учебни помагала за всеки различен формат курс. Преди старта на обучението си се консултирайте с екипа ни кое учебно помагало ще бъде използвано във Вашия формат на обучение, за да определите точната сума, която следва да предплатите.
 • Панелиника не продава учебници на външни клиенти.

КУРСОВЕ

 • Заявката за включване в курс става само в периода на записване (при обявени цени, график и краен срок за записване на сайта) чрез попълване на формата за записване за нови курсисти и изпращане на имейл за продължаващи курсисти.
 • След попълването й, екипът на Панелиника ще се свърже с Вас до два работни дни, за да потвърди детайлите по записването Ви. Ако имате нужда от предварителни уточнения, можете да се свържете с нас на телефоните и имейла на Панелиника. Записването не е равнозначно на запазване на място в курса.
 • За запазване на място в курса е необходимо заплащане на учебната такса или на първата вноска от нея, в рамките на обявения в графика краен срок за записвания. Заплащането се извършва само по банков път, по сметката на Панелиника:

ПАНЕЛИНИКА ООД
УниКредит Булбанк АД
IBAN: BG87UNCR70001522650378

 • При заплащания по банков път трябва да се предвидят 2 (два) работни дни повече за обработка на превода. Втората вноска се заплаща до 1 (един) календарен месец след стартовата дата на курса.
 • В курсовете Стандарт можете да използвате отстъпките Бързак 10% за ранно записване, Нагоре 5% за продължаване в следващо ниво, Комбина 5% за доведен приятел (получават я и двамата). Използва се само една от отстъпките. Отстъпката Бързак 10% се получава само при заплащане на цялата сума до крайния срок за отстъпката, посочен в графика, а не само при заявка за включване в курс в посочения срок.
 • При записване в нивата след А1 (А2-С1), когато нивото не е покрито в Панелиника, е задължително провеждането на безплатен входящ тест за определяне на нивото и устно интервю, което се провежда онлайн в платформата Ведамо в предварително уговорен ден и час. Процедурата по оценяване на нивото отнема минимум три работни дни, които следва да бъдат предвидени от Ваша страна преди крайния срок за записвания.
 • Минимумът обучаеми за сформиране на група в курсовете е 4 (четирима) души, а максималният брой – 10 (десет) души. В случай, че не се съберe минималният брой желаещи за определен курс, стартът му се отлага с 1 (една) седмица. При повторно несформиране групата се отменя, а заплатените учебни такси се възстановяват по банков път в рамките на 15  (петнайсет) календарни дни.
 • Когато броят на желаещите е 3 (трима) души, по изключение може да се сформира група, но с намален с 12 (дванайсет) учебни часа хорариум, без промяна в учебната такса.
 • В случай, че курсистът се откаже от курса, той трябва да направи това най-късно до 3 (три) работни дни преди старта на курса. Платената от него учебна такса се възстановява на 90% в рамките на 15 (петнайсет) календарни дни. В случай на отказ след горепосочения срок (3 работни дни преди старта на курса) учебни такси не се възстановяват, не се пренасочват към други сесии и не се прехвърлят към индивидуално обучение.
 • Можете да се включите във вече стартирал курс най-късно до третото занятие от курса, като следва да се съблюдават горните условия и да се предвиди време за предварителна допълнително платена консултация с екипа на Панелиника. Заплаща се пълната учебна такса за курса.
 • Финалният тест е задължително условие за издаване на сертификат. Ако пропуснете теста, можете да го направите след предварителна уговорка безплатно в рамките на 6 (шест) месеца след финала на курса.
 • Давността на проведения тест за издаването на сертификат, без той да е изрично заявен, е също 6 (шест) месеца от датата на провеждане на теста. След този период провеждането на тест и издаването на сертификат от Панелиника се заплаща като отделна услуга.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНСУЛТАЦИИ

 • В рамките на обучението Ви в курс Стандарт, имате право на 10 учебни часа допълнителни индивидуални консултации, на преференциална цена – 15 лв. на учебен час. Консултациите могат да бъдат или с основния Ви преподавател или с друг преподавател от екипа, като се изисква предварителна комуникация с администрацията на Панелиника и уговаряне на час.
 • Консултациите за курсисти са изцяло съобразени с тези аспекти от граматиката, лексиката или комуникативните умения, на които обучаемият иска да наблегне или могат да му помогнат да навакса с конкретен пропуснат материал.
 • След тези 10 учебни часа, можете да получите консултация на редовната цена за индивидуално обучение.

СЕРТИФИКАТИ

 • Панелиника издава безплатен дигитализиран сертификат при покрит тест за ниво с резултат миниум 60%. Тест за ниво се провежда в края на всеки курс Стандарт, в рамките на индивидуално обучение (по желание) или като отделна услуга по определяне на нивото и издаване на сертификат за владеене на езика за хора, които не са се обучавали в Панелиника.
 • Резултатите от проведени тестове са готови до 2 (две) седмици след провеждането на теста. Дигитализираният сертификат се издава след предварителна заявка до 1 (един) месец след провеждането на теста за ниво.
 • Дигитализираният сертификат се издава по подразбиране на български. В случай, че желаете вместо това да бъде издаден на английски или гръцки език, е необходимо да заявите желанието си предварително.
 • В случай, че желаете да Ви бъде издаден дубликат на сертификата на втори език, той се заплаща допълнително. Стойността му е 25лв.
 • Дигитализираният сертификат се изпраща на обучаемия по имейл.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Стартът или подновяването на прекъснато индивидуално обучение в Панелиника става след предварителна комуникация с административния екип на Панелиника и при потвърден график.
 • Хорариумът при индивидуалното обучение за конкретно ниво не е фиксиран и зависи от личните Ви изисквания и напредък.
 • Минималният брой индивидуални занятия за 1 (един) месец е 4 (четири).
 • При индивидуалното обучение задължителната минимална предплата е за 4 занятия по 2 учебни часа, със срок на ползване в рамките на 1 (един) месец след датата на първото занятие. След този срок предплатата Ви губи давността си.
 • При закупуване на едномесечен пакет часове с отстъпка можете да коригирате графика си, но така че да спазите времевата рамка на пакета. След изтичане на 1 (един) календарен месец направената предплатата губи давността си.
 • Между получаването на сумата по предплатата Ви и старта на съответния едномесечен брой часове следва да няма повече от две седмици. След изтичането на този период, сумата по предплатата Ви се възстановява от страна на Панелиника в рамките на 15 календарни дни и договореният график на занятията Ви губи валидност. Възможно е да направите нова уговорка с адмнистрацията на Панелиника по горните условия.
 • След направена предплата за индивидуално обучение, предплатените суми не се възстановяват, не се пренасочват към друг период и не се прехвърлят към предстоящи курсове.
 • При отмяна на занятие трябва да бъдем информирани в рамките на предишния работен ден (до 18.00 ч), по телефон, имейл или вайбър, в противен случай занятието се смята за изучено и се приспада от предплатата Ви.
 • При невъзможност онлайн занятие да бъде проведено поради технически проблеми при обучаемия, настъпили в последния момент, занятието се смята за изучено и се приспада от предплатата Ви.
 • Закъснения по вина на ученика не се компенсират с удължаване на занятието. Преподавателят изчаква ученика в рамките на 15 минути, след което занятието се счита за проведено.
 • Ненавременно отменени занятия и закъснения по вина на екипа на Панелиника се компенсират в удобно за ученика и преподавателя време, безплатно за ученика.
 • При невъзможност онлайн занятие да бъде проведено поради технически проблеми при преподавателя, настъпили в последния момент, занятието се компенсира в удобно за ученика и преподавателя време, безплатно за ученика.
 • В случай на системни отменяния и неявяване на занятия от страна на ученика, Панелиника си запазва правото да преустанови индивидуалното му обучение, без да възстановява сумата по предплатата му.
 • При предплатено индивидуално обучение, в случай на отсъствие на основния преподавател, Панелиника осигурява на обучаемия заместник, с цел спазване на времевата рамка на предплатата.
 • Броят промени при предварително фиксиран график от страна на ученика е ограничен до два пъти в рамките на календарния месец. Тези промени са възможни само при предварително одобрение от страна на преподавателя по отношение на график и заетостта му. Последващи промени са невъзможни.

ПРОГРАМА ЗА ЛОЯЛНОСТ

 • Индивидуалните ученици на Панелиника, покрили 90 учебни часа в рамките 1 (една) календарна година, автоматично стават част от програмата ни за лоялни клиенти „Ο πιο καλός ο μαθητής“ и използват специални отстъпки.
 • Членството в програмата „Ο πιο καλός ο μαθητής“ се придобива еднократно и важи завинаги.

ПРИТЕЖАТЕЛИ НА КАРТИ ISIC

 • Считано от учебната 2020/21 година Панелиника е в сътрудничество с мрежата за младежки и студентски отстъпки ISIC (International Student Identity Card).
 • Притежателите на карта ISIC ползват преферециална отстъпка 10% за групово и индивидуално обучение по гръцки и български език. Тази остъпка не се комбинира с други отстъпки.
 • При записването си чрез формуляра за регистрация, притежателите на карта ISIC отбелязват  в полето „Защо се спряхте на Панелиника“ номера на своята карта. След това екипът на Панелинка ще се свърже със записания за проверка на валидността на картата и по-нататъшни уточнения по избраната форма на обучение.

С попълването на формата за записване и при презаписване в следващо ниво на обучение в Панелиника или старт на индивидуално обучение официално потвърждавате, че сте запознати с настоящите Общи условия.