fbpx

Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
в сила от 01.09.2018

ЗАПИСВАНЕ

 • За първоначално записване в курс А1 или в индивидуално обучение е необходимо еднократно да попълните формуляра за регистрация – на място в школата или в сайта ни, с което същевременно потвърждавате, че сте запознати и приемате настоящите условия.
 • При продължаване в курс в следващо ниво не е необходимо отново да се попълва формуляра за регистрация.
 • Не се позволява прехвърляне на сума от курс към индивидуално обучение и обратно.
 • При заплащане по банков път в основанието за плащане следва да се посочат имената на обучаемия, вида обучение, а за курсовете – и нивото.
 • Издаването на фактура от страна на Панелиника за заплатено обучение става най-късно в рамките на 1 (един) календарен месец след извършено плащане. При заплащане по предварително издадена фактура от Панелиника, фактурата бива издадена в рамките на 1 (една) работна седмица от заявката, а плащането следва да бъде извършено преди крайния срок за записване в курс.
 • Панелиника запазва правото си да промени преподавателя в даден курс или при индивидуално обучение по уважителни причини.
 • Панелиника запазва правото си едностранно да откаже обслужване и/или да прекрати обучение в случай на грубо или неуважително отношение от страна на клиента.
 • Записването за обучение в Панелиника се счита за информиран избор от страна на обучаемия на база на публикуваната на сайта на Панелиника подробна информация за продуктите и екипа и снимков материал на учебната база. След старта на обучението, Панелиника не приема рекламации по горните критерии.

СЕРТИФИКАТИ

 • За да Ви бъде издаден сертификат след приключване на курса (или за завършено ниво при индивидуалните обучаеми), резултатът от финалния тест трябва да е минимум 60%. Резултатите от проведени тестове са готови до 2 (две) седмици след провеждането на теста.
 • Давността на проведения тест е 1 (една) година. След този период провеждането на тест и издаването на сертификат от Панелиника се заплаща като отделна услуга.
 • Един брой сертификат се издава безплатно след предварителна заявка до 1 (един) месец  след провеждането на теста и се пази в школата до 6 (шест) месеца след приключване на нивото.
 • За всеки дубликат на сертификат, включително на друг език, се заплаща сумата от 25 лв.
 • Получаването става на място в школата след предварителна уговорка. В случай, че желаете да Ви бъде изпратен по куриер, доставката е за Ваша сметка.

КУРСОВЕ

 • Заявката за включване в курс става само в периода на записване (при обявени цени, график и краен срок за записване на сайта) – по имейл или на телефоните на школата. Тя не е равнозначна на запазване на място в курса. Това правило важи както за начало на обучение в Панелиника, така и за продължаване в следващо ниво.
 • За запазване на място в курса е необходимо заплащане на учебната такса или на първата вноска от нея, в рамките на обявения краен срок за записвания. Заплащането се извършва по банков път, в брой или с карта в офисa на Панелиника в приемното време. При заплащания по банков път трябва да се предвиди 1 (един) работен ден повече за обработка на превода. Втората вноска се заплаща до 1 (един) календарен месец след стартовата дата на курса.
 • В курсовете Стандарт можете да използвате отстъпките Бързак 10% за ранно записване, Нагоре 5% за продължаване в следващо ниво Стандарт, Комбина 5% за доведен приятел (получават я и двамата). Използва се само една от отстъпките. Отстъпка Бързак 10% се получава само при заплащане на цялата сума до крайния срок за отстъпката, посочен в сайта ни, а не само при заявка за включване в курс.
 • В цените на курсовете не са включени учебните помагала те се заплащат предварително, най-късно до обявения краен срок за записвания.
 • При записване в нивата след А1 (А2-С1), когато нивото не е покрито в Панелиника, е задължително провеждането на безплатни входящ тест за определяне на нивото и устно интервю. Тестът се провежда онлайн или в офиса на Панелиника, след предварително уговаряне на ден и час, а интервюто – само на живо. Те трябва да бъдат проведени преди крайния срок за записвания.
 • Минимумът обучаеми за сформиране на група в курсовете Стандарт е 4 души, а максималният брой – 12 души. Когато броят на желаещите е 3 души, по изключение може да се сформира група, но с намален с 12 учебни часа хорариум, без промяна в учебната такса.
 • В случай, че не се съберe минималният брой желаещи за определен курс, стартът му се отлага с 1 (една) седмица. При повторно несформиране групата се отменя, а заплатените учебни такси се възстановяват в рамките на 15 календарни дни.
 • В случай, че курсистът се откаже от курса, той трябва да направи това най-късно до 3 работни дни преди старта на курса. Платената от него учебна такса се възстановява на 90% в рамките на 15 календарни дни. В случай на отказ след горепосочения срок (3 работни дни преди старта на курса) учебни такси не се възстановяват, не се пренасочват към други сесии и не се прехвърлят към индивидуално обучение.
 • В рамките на обучението Ви в курс Стандарт, имате право на 10 учебни часа допълнителни индивидуални консултации, на преференциална цена от 15 лв./учебен час, с цел да затвърдите или наваксате пропуснат учебен материал. Консултациите могат да бъдат или с основния Ви преподавател или с някого от останалите преподаватели, и изискват предварително уговаряне на час. След тези 10 учебни часа, можете да получите консултация на редовната цена за индивидуално обучение.
 • Можете да се включите във вече стартирал курс най-късно до третото занятие от курса, като се заплаща пълната учебна такса.
 • Финалният тест е задължителен за издаване на сертификат. Ако пропуснете теста, можете да го направите след предварителна уговорка безплатно в рамките на 1 (една) година след финала на курса.

ИНДИВИДУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

 • Хорариумът при индивидуално обучение за конкретно ниво не е фиксиран и зависи от личните Ви изисквания и напредък.
 • Минималният брой индивидуални занятия за 1 (един) месец е 4.
 • При индивидуално обучение задължителната минимална предплата е за 4 занятия по 2 или 3 учебни часа, със срок на ползване в рамките на 1 (един) месец след датата на плащането. След този срок предплатата губи давността си.
 • При закупуване на едномесечен пакет часове с отстъпка можете да коригирате графика си, но така че да спазите времевата рамка на пакета. След изтичане на 1 (един) календарен месец предплатата губи давността си.
 • След старта на индивидуалното обучение предплатени суми не се възстановяват, не се пренасочват към друг период и не се прехвърлят към предстоящи курсове.
 • При отмяна на занятие трябва да бъдем информирани в рамките на предишния работен ден, в противен случай занятието се смята за изучено и се приспада от предплатата Ви.
 • Закъснения по вина на ученика не се компенсират с удължаване на занятието.
 • Ненавременно отменени уроци и закъснения по вина на екипа на Панелиника се компенсират в удобно за ученика и преподавателя време, безплатно за ученика.
 • В случай на системни отменяния и неявяване на занятия от страна на ученика, Панелиника си запазва правото да преустанови индивидуалното му обучение.
 • При предплатено индивидуално обучение, в случай на отсъствие на основния преподавател, Панелиника осигурява на обучаемия заместник, с цел спазване на времевата рамка на предплатата.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

 • Всички курсисти и индивидуални обучаеми могат да използват безплатно Библиотеката на Панелиника.
 • Срокът за заемане на всяка книга от Библиотеката е 1 (един) месец. Можете да заемате максимално по 2 книги едновременно.
Сподели с приятели :
Ние използваме бисквитки, за да подобрим вашето изживяване на нашия уебсайт. Разглеждайки този уебсайт, вие се съгласявате с използването на бисквитки.