fbpx

Блог

учебна система по гръцки език

Изборът на Панелиника да бъде специализирана школа по гръцки език е задължаващ.

Наша мисия и водеща цел е да предоставяме възможно най-качественото обучение по гръцки език в България. Затова се стремим постоянно да обновяваме и подобряваме методиката си и в частност учебните помагала, с които работим.

От този септември променяме основната ни учебна система (за курсовете Стандарт) от „Епикинонисте елиника“ на „Елиника А“ и „Елиника В“. В курсовете Практика съответно вече ще използваме системата „КЛИК“ на Центъра за гръцки език в Солун. Промяната обмисляме отдавна и е резултат от една страна от нашите професионални наблюдения за работата с „Епикинонисте елиника“ и „Елиника А“, а от друга, от мнения и препоръки на нашите ученици, работили и с двете системи. Главната причина за промяната, която извършваме, е че „Елиника А“ предоставя по-разнообразни упражнения и дейности, развива по-балансирано и четирите речеви умения – Говорене, Слушане, Четене и Писане, представя по-голям лексикален обем за всяко ниво и спомага в по- голяма степен за създаване на културна и прагматична компетентност у обучаемите.

panellinika epikinoniste„Епикинонисте елиника“ ще продължим да използваме като допълнително помагало или в индивидуална форма на обучение, по предпочитание на учениците.

Курсовете ни Практика също ще придобият нова свежест и динамика с чудесната иновативна учебна система „КЛИК“, която ще използваме и за сертификатна подготовка, както и при работа с тийнейджъри.

panellinika_klik

 

За да постигнем ефективно и качествено покриване на материала в курсовете Стандарт, въвеждаме още 2 промени:

  • Увеличават се часовете за нивата А1 и А2. Ниво А1 по курс Стандарт вече ще включва 72 часа, а ниво А2 – 80. Досегашният ни опит показва, че и двете нива изискват допълнителен брой часове, за да постигнат обучаемите необходимата увереност в новите си знания и умения.
  • Обединяваме модулите В2.1 и В2.2 в един общ В2 с обща продължителност 80 учебни часа. Новата ни учебна система ни позволява и ново разпределение на граматичния и лексикален обем, така че няма да пропуснете нищо важно, което следва да сте усвоили на това ниво.