Форма за записване

РЕГИСТРАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

Панелиника ЕООД е регистриран администратор на лични данни.

Име и фамилия (задължително):

Телефон за контакти:

Електронна поща (задължително):

Възраст:

Форма на обучение:

Ниво на обучение:

Как разбрахте за Панелиника?

Защо се спряхте на нашата школа?

Учили ли сте гръцки преди и в какъв формат?

Владеете ли други езици и на какво ниво?

Запознат съм и приемам Общите условия на Панелиника.
Желая да получавам Панелиника бюлетин по e-mail.

Вашият коментар