fbpx

Часове по Език и Култура

Един от най-любимите ни и най-добре разработени странични продукти. Първите Отворени часове по гръцки език и култура изнесохме за всички любители на  в края на 2012, и оттогава с известни прекъсвания, те са почти неизменна част от културния ни календар. Темите зад гърба ни са вече безброй, но едни от най-успешните са „Гръцките острови“, „Гръцките жестове“ и „Гръцката музика“. Междувременно, курсистите от групите Стандарт могат да избират между списък от предложени теми и също да се насладят на вътрешни лекции не само за гръцката култура, но и свързани с гръцкия език. Най-харесвани теми в досегашните часове по гръцки език и култура  са „Гръцките идиоми“, „Гръцкият жаргон“ и „Турцизми в гръцкия“. Часовете се изнасят от всички преподаватели на Панелиника, включват презентации, игри и доста практически дейности. Не си мислете, че сме загубили вдъхновение за нови теми – вече ви подготвяме изненади за новата учебна година!

часове по гръцки език и култура