fbpx

Όροι εγγραφής

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
εν ισχύ από την 01.09.2018

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 • Προκειμένου να κάνετε αρχική εγγραφή σε τμήμα επιπέδου Α1 ή ατομική διδασκαλία χρειάζεται να συμπληρώσετε τη φόρμα εγγραφής – επί τόπου στο φροντιστήριο ή στην ιστοσελίδα μας, με το οποίο ταυτόχρονα επιβεβαιώνετε ότι γνωρίζετε και δέχεστε τους παρόντες όρους.
 • Σε περίπτωση πυ συνεχίζετε στο επόμενο επίπεδο δε χρειάζεται να συμπληρώσετε ξανά τη φόρμα εγγραφής.
 • Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση ποσού από τμήμα προς ατομική διδασκαλία και το αντίθετο.
 • Στην πληρωμή μέσω τράπεζας στο αίτιο πληρωμής ορίζονται το ονοματεπώνυμο του σπουδαστή, το είδος μάθησης, και όσον αφορά τα τμήματα – το επίπεδο.
 • Η έκδοση τιμολογίου για πληρωμή μαθημάτων γίνεται εκ μέρους του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ το αργότερο 1 (ένα) μήνα μετά την πληρωμή. Σε περίπτωση που χρειάζεστε προτιμολόγιο για να πληρώσετε, η έκδοση τιμολογίου γίνεται το αργότερο 1 (μία) εβδομάδα αφού ζητηθεί, ενώ η πληρωμή πρέπει να γίνει πριν την τελική προθεσμία εγγραφής για το συγκεκριμένο τμήμα.
 • Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τον καθηγητή σε ορισμένο τμήμα ή σε ατομική διδασκαλία, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους.
 • Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αρνηθεί εξυπηρέτηση ή/και να διακόψει τα μαθήματα σε περίπτωση αγένειας ή έλλειψης σεβασμού εκ μέρους του πελάτη.
 • Η εγγραφή στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ θεωρείται πληροφορημένη επιλογή εκ μέρους του μαθητή βάσει των λεπτομερών πληροφοριών για τα προϊόντα και την ομάδα του φροντιστηρίου, καθώς και της φωτογραφικής ύλης των χώρων του φροντιστηρίου που δημοσιεύθηκαν στην ιστοσελίδα μας. Μετά την αρχή των μαθημάτων το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ δε δέχεται διαμαρτυρίες.
 • Το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αλλάξει τον καθηγητή σε ορισμένο τμήμα ή σε ατομική διδασκαλία, για λόγους δεόντως αιτιολογημένους.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

 • Προκειμένου να σας εκδοθεί πιστοποιητικό μετά από την ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων (ή μετά την ολοκλήρωση επιπέδου στην ατομική διδασκαλία), ο βαθμός του τελικού τεστ πρέπει να είναι το ελάχιστο 60%. Τα αποτελέσματα των τεστ ανακοινώνονται έως και 2 (δύο) εβδομάδες μετά από την διεξαγωγή του τεστ.
 • Η ισχύς του τελικού τεστ είναι 1 (ένας) χρόνος. Μετά από αυτή την περίοδο η διεξαγωγή του τεστ, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ πληρώνεται ξεχωριστά.
 • Ένα πιστοποιητικό εκδίδεται δωρεάν κατόπιν αιτήσεως μέσω e-mail ή τηλεφώνου του φροντισηρίου έως και 1 (έναν) μήνα μετά από το τεστ και φυλάσσεται στο φροντιστήριο έως και 6 (έξι) μήνες μετά από την ολοκλήρωση του επιπέδου.
 • Για κάθε αντίτυπο πιστοποιητικού συμπ. άλλης γλώσσας πληρώνεται το ποσό 25 λβ.
 • Η παραλαβή γίνεται επί τόπου στο φροντιστήριο, κατόπιν συνεννόησης. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας σταλεί με κούριερ, η μεταφορά είναι για λογαριασμό σας.

ΚΥΚΛΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 • Η αίτηση συμμετοχής σε ορισμένο κύκλο μαθημάτων σε τμήμα γίνεται μόνο στην περίοδο εγγραφής (όταν στην ιστοσελίδα έχουν ανακοινωθεί οι τιμές, πρόγραμμα και προθεσμία εγγραφής) – μέσω e-mail ή τηλεφώνου του φροντισηρίου. Η αίτηση δε σημαίνει εξασφάλιση θέσης στο συγκεκριμένο τμήμα. Αυτό ισχύει τόσο για την έναρξη εκμάθησης στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, όσο και για τη συνέχεια σε επόμενο επίπεδο.
 • Για την εξασφάλιση θέσης στο τμήμα χρειάζεται η πληρωμή των διδάκτρων ή προκαταβολής στα πλαίσια της προθεσμίας εγγραφής. Η πληρωμή γίνεται μέσω τράπεζας, μετρητά στο γραφείο μας ή μέσω POS στις ώρες αποδοχής της γραμματείας. Σε περίπτωση πληρωμής μέσω τράπεζας πρέπει να προβλεφθεί επιπλέον 1 (μία) εργάσιμη μέρα για την επεξεργασία του εμβάσματος. Η πληρωμή του υπολοίπου γίνεται έως 1 (ένα) μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων.
 • Στα τμήματα Standart μπορείτε να επωφεληθείτε από τις εκπτώσεις Barzak 10% (“Ο Βιαστικός” 10%) για πρόωρη εγγραφή, Nagore 5% (“Και εις ανώτερα” 5%) για συνέχεια στο επόμενο επίπεδο Standart στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, Kombina 5% (“Παρέα” 5%) για φίλο που θα φέρετε εσείς (και οι δύο επωφελούνται από την έκπτωση). Χρησιμοποιείται μόνο μία από τις εκπτώσεις. Η έκπτωση Barzak 10% δίνεται μόνο σε περίπτωση πληρωμής όλου του ποσού εντός προθεσμίας για την έκπτωση, η οποία προθεσμία αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, και όχι μόνο σε περίπτωση υποβολής αίτησης συμμετοχής.
 • Στις τιμές των τμημάτων δεν συμπεριλαμβάνεται η τιμή των διδακτικών εγχειριδίων, αυτά πληρώνονται εκ των προτέρων, το αργότερο εντός της προθεσμίας εγγραφής που αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 • Σε περίπτωση εγγραφής στα επίπεδα μετά το Α1 (Α2-C1), όταν το προηγούμενο επίπεδο έχει καλυφθεί εκτός του φροντιστηρίου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, είναι υποχρεωτική η δωρεάν διεξαγωγή τεστ ορισμού του επιπέδου, καθώς και συνέντευξη επί τόπου. Το τεστ διεξάγεται εξ αποστάσεως (online) ή στο γραφείο του φροντιστηρίου – κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα, ενώ η συνέντευξη γίνεται μόνο επί τόπου. Το τεστ και η συνέντευξη πρέπει να διεξαχθούν πριν την προθεσμία εγγραφής.
 • Ο ελάχιστος αριθμός σπουδαστών για τους κύκλους μαθημάτων Standart είναι 4 άτομα, ενώ ο μέγιστος – 12 άτομα. Όταν ο αριθμός είναι 3 άτομα, κατ` εξαίρεση μπορεί να σχηματιστεί γκρουπ, αλλά με μειωμένο με 12 ώρες ωράριο, δίχως αλλαγή στα δίδακτρα.
 • Σε περίπτωση που δε μαζευτεί ο απαιτούμενος αριθμός σπουδαστών για ορισμένο κύκλο μαθημάτων, η έναρξη αναβάλλεται με 1 (μία) εβδομάδα. Σε περίπτωση που τελικά δε σχηματιστεί το γκρουπ, ενώ έχετε πληρώσει τα δίδακτρα, σας επιστρέφουμε το ποσό εντός 15 ημερολογιακών ημερών.
 • Σε περίπτωση που ο σπουδαστής αποφασίσει να μη συμμετάσχει στον ορισμένο κύκλο μαθημάτων οφείλει να μας ενημερώσει το αργότερο έως 3 (τρεις) εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων. Τα πληρωμένα δίδακτρα ανακτώνται 90% εντός 15 ημερολογιακών ημερών. Σε περίπτωση άρνησης συμμετοχής μετά από την προαναφερθείσα προθεσμία (3 εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη των μαθημάτων) τα δίδακτρα δεν ανακτώνται, δε μεταβιβάζονται σε άλλους κύκλους μαθημάτων ή σε ατομική διδασκαλία.
 • Στα πλαίσια της μάθησής σας στο κύκλο μαθημάτων Standart δικαιούστε 10 διδακτικές ώρες επιπλέον ατομικές διαβουλεύσεις σε προνομιακή τιμή 15 λέβα/διδακτική ώρα, με σκοπό να εμπεδώσετε ή να καλύψετε ύλη που έχετε χάσει. Οι διαβουλεύσεις γίνονται είτε με τον καθηγητή σας είτε με κάποιον από τους υπόλοιπους καθηγητές, και απαιτείται εκ των προτέρων συμφωνία για μέρα και ώρα. Μετά από αυτές τις δέκα διδακτικές ώρες, μπορείτε να έχετε διαβούλευση στην κανονική τιμή των ατομικών μαθημάτων.
 • Μπορείτε να ενταχθείτε σε τμήμα που έχει ήδη αρχίσει, το αργότερο μέχρι το τρίτο μάθημα του κύκλου, πληρώνοντας ολόκληρο το ποσό των διδάκτρων.
 • Το τελικό τεστ είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για την έκδοση πιστοποιητικού. Εάν παραλείψετε το τεστ, μπορείτε να το κάνετε κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα – δωρεάν εντός 1 (ενός) χρόνου μετά το τέλος του κύκλου μαθημάτων.

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

 • Το ωράριο στην ατομική διδασκαλία για ορισμένο επίπεδο δεν αντιστοιχεί σε ορισμένο αριθμό ωρών και εξαρτάται από τις προσωπικές σας απαιτήσεις και από την πρόοδό σας.
 • Ο ελάχιστος αριθμός μαθημάτων εντός 1 (ενός) μήνα είναι 4.
 • Στην ατομική διδασκαλία η ελάχιστη προαπαιτούμενη προκαταβολή καλύπτει 4 μαθήματα διάρκειας 2 ή 3 διδακτικών ωρών, με την προϋπόθεση να χρησιμοποιηθούν εντός 1 (ενός) μήνα μετά την πληρωμή. Μετά από αυτό το διάστημα η προκαταβολή δεν ισχύει.
 • Στα πακέτα προσφοράς έχετε το δικαίωμα να αλλάξετε το πρόγραμμα των μαθημάτων σας, τηρώντας όμως τη χρονική προθεσμία χρήσης του πακέτου 1 (ενός) μήνα – 30 ημέρες. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η προκαταβολή πλέον δεν ισχύει.
 • Αφού ξεκινήσει η ατομική διδασκαλία το ποσό της προκαταβολής δεν επιστρέφεται, δεν μεταβιβάζεται σε άλλη περίοδο ή σε μελλοντικά τμήματα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης μαθήματος, θα πρέπει το φροντιστήριο να ενημερωθεί εντός της προηγούμενης εργάσιμης ημέρας, αντιθέτως θεωρείται ότι το μάθημα καλύφθηκε και το ποσό προκαταβολής σας χρεώνεται κανονικά.
 • Καθυστερήσεις για τις οποίες ευθύνεται ο μαθητής δεν αναπληρώνονται με παράταση της διάρκειας του μαθήματος.
 • Σε περίπτωση απρόοπτης ακύρωσης μαθημάτων ή καθυστερήσεων, για τις οποίες ευθύνονται οι καθηγητές του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ, αυτά τα μαθήματα ή καθυστερήσεις αναπληρώνονται δωρεάν κατόπιν συμφωνίας για μέρα και ώρα, έτσι ώστε να βολεύουν και τον μαθητή και τον καθηγητή.
 • Σε περίπτωση συνεχών ακυρώσεων ή απουσιών του μαθητή, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ επιφυλάσσεται του δικαιώματος να διακόψει την ατομική διδασκαλία.
 • Στα πακέτα προσφοράς, σε περίπτωση απουσίας του καθηγητή σας, το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ εξασφαλίζει αντικαταστάτη, με σκοπό να τηρήσετε το χρονικό πλαίσιο της προκαταβολής.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 • Όλοι οι μαθητές σε τμήματα ή σε ατομική μορφή διδασκαλίας μπορούν να χρησιμοποιήσουν δωρέαν τη Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ.
 • Η διάρκεια δανεισμού των πολύ 2 βιβλίων από την Βιβλιοθήκη του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΚΑ είναι 1 (ένας) μήνας.